Thể loại:Sơ khai

Hồ sơ sơ khai (tiếng Anh stub) là hồ sơ ngắn, thường chỉ có vài câu hay ít hơn. Những hồ sơ sơ khai chỉ phác ra những thông tin cơ bản và chưa đầy đủ. Nếu như bạn có khả năng thì hãy góp sức viết bổ sung.

Nếu gặp một hồ sơ sơ khai thì xin bạn bỏ thẻ {{Sơ khai}} vào trang.