TSửa đổi

  • Trung thực là chính sách tốt nhất.
Honesty is the best policy. Thành ngữ Anh thế kỷ 16.

Thiếu nguồnSửa đổi

  • Phải thành thật với chính mình, có thế mới không dối trá với người khác.

Liên kếtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về: