Chào mừng bạn đến Wikiquote
Bộ sưu tập danh ngôn mở mà ai cũng có thể sửa đổi.
Hiện nay, Wikiquote tiếng Việt có 98 bài viết.

Hôm nay thứ Sáu, ngày 03 tháng 4, 2020, 05:31 (UTC).

Chiến trường thử thách người dũng cảm, cơn giận thử thách người khôn ngoan, khó khăn thử thách bạn bè.

Ngạn ngữ Nga
Đọc trong ngôn ngữ khác