Thống kê

Thống kê trang
Số trang nội dung382
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
4.305
Số tập tin đã tải lên1
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Wikiquote được thành lập55.837
Số sửa đổi trung bình trên một trang12,97
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)12.801
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
17
Bot (danh sách thành viên)6
Bảo quản viên (danh sách thành viên)2
Bảo quản viên giao diện (danh sách thành viên)0
Hành chính viên (danh sách thành viên)0
Giám sát viên (danh sách thành viên)0
Tiếp viên (danh sách thành viên)0
Người mở tài khoản (danh sách thành viên)0
Người nhập trang (danh sách thành viên)0
Người nhập trang giữa wiki (danh sách thành viên)0
Người được miễn cấm IP (danh sách thành viên)2
Kiểm định viên (danh sách thành viên)0
Thành viên được xác nhận (danh sách thành viên)0
Push subscription managers (danh sách thành viên)0
Người dùng bị cấm xem thông tin IP (danh sách thành viên)0
Thống kê khác
Tổng số từ trong các trang nội dung752.996

Có 9% trong tổng số trang là bài bách khoa. Trong số đó, 7,07% là bài sơ khai.

Bảo quản viên có tỷ lệ 0,016% các thành viên, và trong đó, 0 là hành chính viên. Trung bình, có 0,336 trang (hay 0,030 bài) và 4 sửa đổi ứng với mỗi thành viên đăng ký.

Xem thêm