Solon (638-559 TCN) là một trong bảy nhà hiền triết thời Cổ đại, nhà thơ, người làm luật xuất thân từ Athena. Sinh ra trong một dòng họ rất quý phái, nhưng sống như người công dân có mức sống vừa phải. Được người dân Athena bầu làm Quan chấp chính và giao cho những thẩm quyền rất lớn để thiết lập một chế độ nhà nước mới. Chúng ta có thể biết được các luật pháp khi đó được thông qua nhờ những bài thơ của bản thân ông.

Tượng Solon

Câu nóiSửa đổi

  • Ai làm cho nhiều người sợ hãi, thì kẻ đó cũng sợ hãi nhiều người.

Liên kếtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về: