Underwood Dudley

nhà toán học người Mỹ

Underwood Dudley (sinh ngày 6 tháng 1 năm 1937) là một nhà toán học và tác giả người Mỹ, nổi tiếng với các sách phổ biến của ông về số học, cầu phương hình tròn và toán học.

Trích dẫnSửa đổi

  • Các sử gia thường không đề cập đến các đặc điểm thật sự quan trọng trong cuộc sống hằng ngày, như trò chơi, thay vào đó họ lại tập trung vào các thủ đoạn chính trị tẻ nhạt.
    • Numerology: Or, What Pythagoras Wrought (MAA 1997, in lần thứ 10), tr. 148, ISBN 0-88385-524-0.

Liên kết ngoàiSửa đổi