Trang Tử (chữ Hán: 莊子; ~365–290 TCN), có tên là Mông Lại (蒙吏), Mông Trang (蒙莊) hay Mông Tẩu (蒙叟), là một triết gia và tác gia Đạo giáo. Tên thật của ông là Trang Chu hay Trang Châu (莊周) và tác phẩm của ông sau được gọi là Trang Tử. Ông sống vào thời Chiến Quốc, thời kỳ đỉnh cao của các tư tưởng triết học Trung Hoa với Bách Gia Chư Tử.

Trang Tử

Trích dẫn

Về Trang Tử

  • Sách Trang Tử thật là một áng văn kiệt tác. Trang Tử là kẻ biết hàm dưỡng chơn thần đầy đủ, cho nên chí khí của ông ngang tàng phóng dật, văn ông viết ra hồn nhiên như mây trong núi bay ra, như suối trong đất tuôn ra cuồn cuộn, trong trẻo mà nhẹ nhàng, tự nhiên, không cố cưỡng. […] Cho nên văn của ông huyễn tướng như hoa gương trăng nước, hư mà thực, thực mà hư… Thật rất khác xa với văn từ của bách gia chư tử.
    • Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Trang Tử tinh hoa (tái bản lần 1). Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ, 2013, trang 57-58.

Liên kết ngoài