Nguyễn Duy Cần

là một học giả, nhà văn, nhà biên khảo và trước tác kỳ cựu vào bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20.

Nguyễn Duy Cần là một học giả.

Trích dẫn sửa

  • Trong cái đời bẩn chật nghèo nàn của tinh thần ta, ta không có chút quyền gì thỉnh thoảng phóng tầm con mắt ta xa hơn và cao hơn nữa hay sao?[1]

Tham Khảo sửa

  1. ^ Nguyễn Duy Cần. Cái dũng của thánh nhân (tái bản lần thứ 8). Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ, 2016. ISBN 978-604-1-01318-6. tr. 7.