w:Thảo luận Thành viên:TRMC Xin chào TRMC, hoan nghênh bạn đến với Wikiquote tiếng Việt.

Chúc bạn vui và đóng góp nhiều!

Cảm ơn các đóng góp của bạn rất nhiều. Mong bạn sẽ hoạt động ở dự án này thường xuyên. Prenn · Thảo luận · 03:59, ngày 8 tháng 4 năm 2013 (UTC)