Lưu trữ

Thảo luận

Nút theo dõi sửa

Nhờ bạn thực hiện thay đổi này tại MediaWiki:Vector.css để sửa nút theo dõi / ngừng theo dõi trên các trang. Cám ơn. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:41, ngày 19 tháng 2 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đã thực hiện, cảm ơn bạn! Prenn + 12:09, ngày 19 tháng 2 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lỗi CSS sửa

Thay đổi này đã gẫy MediaWiki:Common.css ở phần định rõ biểu trưng rõ hơn trên màn hình có độ phân giải cao. Xin xóa dấu } lủng lẳng nằm ở giữa dòng table.sidebox-growth… và dòng /* Quy định thay thế biểu trưng…. Cám ơn nhiều. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:14, ngày 13 tháng 4 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đã thực hiện, cảm ơn Mxn. Prenn + 15:59, ngày 14 tháng 4 năm 2014 (UTC)Trả lời[trả lời]

Công việc bảo quản sửa

Thật tiếc vì bạn đã từ bỏ công việc bảo quản tại đây, làm tôi cũng hơi thấy cô đơn khi một thân một mình gánh vác toàn bộ trách nhiệm của dự án. Song tôi sẽ cố gắng hết sức, có gì tôi xin tham khảo ý kiến của bạn nhé! —Trần Quế Nhi (thảo luận) 08:02, ngày 23 tháng 4 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]