Wikiquote:Thảo luận

Thảo luận dự án Wikiquote
Nơi dùng để thảo luận về mọi mặt của dự án Wikiquote: về bản thân dự án, quy định và đề xuất, các vấn đề kỹ thuật, v.v...
Các thảo luận cũ sẽ được lưu trữ. Tất cả các trang lưu hiện có tại trang tổng hợp lưu trữ. Trang lưu mới nhất là Lưu 3

Tech News: 2020-30Sửa đổi

19:13, ngày 20 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-31Sửa đổi

13:51, ngày 27 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-32Sửa đổi

15:43, ngày 3 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all WikisSửa đổi

Max Klemm (WMDE) 09:14, ngày 6 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-33Sửa đổi

16:06, ngày 10 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-34Sửa đổi

20:41, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-35Sửa đổi

17:59, ngày 24 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Important: maintenance operation on September 1stSửa đổi

Trizek (WMF) (talk) 13:49, ngày 26 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-36Sửa đổi

20:11, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-37Sửa đổi

15:59, ngày 7 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Lời mời tham gia vào cuộc đối thoạiSửa đổi

Chào mọi người. Chúng tôi rất vui được chia sẻ bản dự thảo Bộ Quy tắc Ứng xử Chung (Universal Code of Conduct, UCoC) mà Ban Quản trị của Wikimedia Foundation đã ủy nhiệm vào đầu năm nay, để bạn xem xét và phản hồi. Ủy ban Soạn thảo UCoC muốn tìm hiểu xem những phần nào của bản dự thảo sẽ gây ra khó khăn cho bạn hoặc công việc của bạn. Bản dự thảo này còn thiếu gì? Vui lòng tham gia vào cuộc đối thoại này và mời những người khác có thể quan tâm cùng tham gia.

--AMtavangu (WMF) (thảo luận) 07:05, ngày 10 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-38Sửa đổi

16:19, ngày 14 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-39Sửa đổi

21:28, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-40Sửa đổi

21:24, ngày 28 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Wiki of functions naming contestSửa đổi

21:13, ngày 29 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-41Sửa đổi

16:25, ngày 5 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubricSửa đổi

Xin chào. Apologies if you are not reading this message in your native language. Xin hãy giúp dịch sang ngôn ngữ của bạn.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

Cảm ơn! Qgil-WMF (talk) 17:10, ngày 7 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-42Sửa đổi

15:24, ngày 12 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-43Sửa đổi

16:31, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Important: maintenance operation on October 27Sửa đổi

-- Trizek (WMF) (talk) 17:11, ngày 21 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-44Sửa đổi

17:38, ngày 26 tháng 10 năm 2020 (UTC)