Xin chào Pitpisit, hoan nghênh bạn đến với Wikiquote tiếng Việt.

Chúc bạn vui và đóng góp nhiều! --jan Win 04:19, ngày 28 tháng 8 năm 2017 (UTC)

Đề nghị dừng lạiSửa đổi

Đề nghị bạn dừng lại. Xin đừng tiếp tục xoá các bản mẫu không lý do. jan Win 04:19, ngày 28 tháng 8 năm 2017 (UTC)