Nếu có thời gian và có khả năng, mời bạn giúp biên tập lại mảng ca dao, tục ngữ trên Wikiquote tiếng Việt. Nhiều trang trong số chúng đã bị phá nhiều đến mức khó có thể phục hồi và biên tập lại. Đã có không ít thảo luận về điều này nhưng đa phần chỉ dừng lại ở thảo luận, vì lẽ thiếu người làm.

Thật tuyệt nếu bạn có thể giúp! Bạn cũng nên thảo luận với cộng đồng về phương pháp và mời nhiều người nữa làm cùng để hiệu quả hơn nhé, vì thật sự có nhiều việc phải làm lắm đấy!

22:44, ngày 20 tháng 1 năm 2020 (UTC)


Xin chào Iosraia, hoan nghênh bạn đến với Wikiquote tiếng Việt.

Chúc bạn vui và đóng góp nhiều! —Trần Quế Nhi (thảo luận) 05:01, ngày 17 tháng 3 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Learning Quarterly: August 2017 sửa

L&E Newsletter / Volume 4 / Issue 13 / August 2017
Learning Quarterly

Stay tuned
blogs, events
& more!

Leave your mark on Meta!
Inspiring ideas and learning patterns you can contribute to.

MediaWiki message delivery (thảo luận) 23:14, ngày 24 tháng 8 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Learning Quarterly: October 2017 sửa

L&E Newsletter / Volume 4 / Issue 13 / August 2017
Learning Quarterly

Stay tuned
blogs, events
& more!

MediaWiki message delivery (thảo luận) 10:46, ngày 3 tháng 11 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Learning Quarterly: January 2018 sửa

L&E Newsletter / Volume 5 / Issue 15 / January 2018
Learning Quarterly

Stay tuned
blogs, events
& more!

MediaWiki message delivery (talk) 10:45, 3 November 2017 (UTC)

Editing News #1—2018 sửa

20:54, ngày 2 tháng 3 năm 2018 (UTC)

Ứng cử BQV sửa

Bác là thành viên tích cực của dự án, ứng cử bqv đi, ra giúp cộng đồng, nhất là dự án Wikisource. Ngomanh123 (thảo luận) 23:01, ngày 5 tháng 3 năm 2018 (UTC).Trả lời[trả lời]

Cám ơn đồng chí nhiều! Chắc phải gác lại đến tháng 4 tháng 5 gì đó, tôi sắp thi chuyển cấp nên thời gian không nhìu. Còn Wikisource thì tôi cũng khá thích, nhưng chỉ tiếc mình chưa có nhiều đóng góp đáng kể ở đó nên vẫn đang trong "chế độ chờ". Khi nào có tin tôi sẽ cố gắng báo lại cho đồng chí! Mừng đồng chí mới đắc cử ĐPV nhé! jan Win 06:17, ngày 6 tháng 3 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]

Learning Quarterly: June 2018 sửa

L&E Newsletter / Volume 5 / Issue 16 / June 2018
Learning Quarterly

Stay tuned
blogs, events
& more!

MediaWiki message delivery (talk) 10:45, 3 November 2017 (UTC)

Editing News #2—2018 sửa

14:15, ngày 2 tháng 11 năm 2018 (UTC)

Learning Quarterly: November 2018 sửa

L&E Newsletter / Volume 5 / Issue 17 / November 2018
Learning Quarterly

Stay tuned
blogs, events
& more!

MediaWiki message delivery (thảo luận) 17:08, ngày 28 tháng 11 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]

Editing News #1—July 2019 sửa

18:33, ngày 23 tháng 7 năm 2019 (UTC)

Editing News #2 – Mobile editing and talk pages sửa

11:11, ngày 29 tháng 10 năm 2019 (UTC)