Xin chào Tuanminh01, hoan nghênh bạn đến với Wikiquote tiếng Việt.

Chúc bạn vui và đóng góp nhiều! Tuanminh01 (thảo luận) 08:25, ngày 15 tháng 8 năm 2018 (UTC).