Abdu’l-Bahá

con trai cả của Bahá'u'lláh

‘Abdu’l-Bahá (عبد البهاء‎, ngày 23 tháng 5 năm 1844 – ngày 28 tháng 11 năm 1921), tên khai sinh ‘Abbás Effendí (عباس افندی), là con trai cả của Bahá'u'lláh, người sáng lập tôn giáo Bahá'í. Năm 1892, Abdu'l-Bahá theo di nguyện của cha ông trở thành người kế nhiệm và là người dẫn dắt tôn giáo Bahá'í.

Sự tin tưởng mù quáng và tuân thủ giáo điều đối với tín ngưỡng cổ xưa đã trở thành nguồn thù địch chủ yếu và cơ bản giữa con người, trở ngại cho sự tiến bộ của loài người, nguyên nhân của chiến tranh và xung đột, kẻ hủy diệt hòa bình, [...] và phúc lợi trên thế giới.
Một ý nghĩ thù ghét phải được triệt tiêu bằng một ý nghĩ yêu thương mạnh mẽ hơn.

Trích dẫn

sửa

Paris Talks

sửa
Toàn văn trực tuyến
 • Tình yêu mang lại sự sống cho những người vô hồn. Tình yêu thắp lên ngọn lửa lạnh lẽo trong lòng. Tình yêu thương mang lại hy vọng cho những người tuyệt vọng và làm vui lòng những người đau khổ. Trên thực tế, trong cái hiện hữu của thế giới, không có sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh của tình yêu.
  • Love gives life to the lifeless. Love lights a flame in the heart that is cold. Love brings hope to the hopeless and gladdens the hearts of the sorrowful. In the world of existence there is indeed no greater power than the power of love.[1]
 • Khi một ý nghĩ chiến tranh loé lên, hãy dập tắt nó bằng một ý nghĩ hòa bình mạnh hơn. Một ý nghĩ thù ghét phải được triệt tiêu bằng một ý nghĩ yêu thương mạnh mẽ hơn.
  • When a thought of war comes, oppose it by a stronger thought of peace. A thought of hatred must be destroyed by a more powerful thought of love.
  • ʻAbduʼl-Bahá (1912). Talks by Abdul Baha Given in Paris. East Sheen, Surrey: Unity Press, for the Bahai Publishing Society. p. 17. OCLC 795621992. 
 • Những người chịu đau khổ nhiều nhất là những người đạt tới sự hoàn hảo cao nhất.
  • Those who suffer most, attain to the greatest perfection.
  • ʻAbduʼl-Bahá (1912). Talks by Abdul Baha Given in Paris. East Sheen, Surrey: Unity Press, for the Bahai Publishing Society. p. 40. OCLC 795621992. 
 • Người không hề gặp thử thách thì không đạt được sự hoàn mỹ. Cây được người làm vườn tỉa xén nhiều nhất, là cây sẽ đơm bông đẹp nhất và kết trái nhiều nhất khi hè đến.
  • The plant most pruned by the gardeners is that one which, when the summer comes, will have the most beautiful blossoms and the most abundant fruit.
  • ʻAbduʼl-Bahá (1912). Talks by Abdul Baha Given in Paris. East Sheen, Surrey: Unity Press, for the Bahai Publishing Society. p. 41. OCLC 795621992. 
 • Đọc Kinh Thánh rất dễ, nhưng chỉ những tâm hồn thanh bạch, những trí tuệ tinh khiết mới có thể hiểu được ý nghĩa thật sự.
  • It is easy to read the Holy Scriptures, but it is only with a clean heart and a pure mind that one may understand their true meaning.
  • ʻAbduʼl-Bahá (1912). Talks by Abdul Baha Given in Paris. East Sheen, Surrey: Unity Press, for the Bahai Publishing Society. p. 48. OCLC 795621992. 
 • Nếu tôn giáo trở thành nguyên nhân gây ra sự chán ghét, hận thù và chia rẽ, thì tốt hơn là không nên có nó. Bất kỳ tôn giáo nào không được tạo nên từ tình yêu và sự hiệp nhất thì không phải là tôn giáo.
  • If religion becomes a cause of dislike, hatred and division, it would be better to be without it. Any religion which is not a cause of love and unity is no religion.
  • ʻAbduʼl-Bahá (1912). Talks by Abdul Baha Given in Paris. East Sheen, Surrey: Unity Press, for the Bahai Publishing Society. p. 128. OCLC 795621992. 

Promulgation of World Peace

sửa
Toàn văn trực tuyến
 • Trong cơ thể vĩ đại của xã hội loài người, không thể thiết lập sự thống nhất và phối hợp nếu một phần được coi là hoàn hảo và phần kia không hoàn hảo. Khi các chức năng hoàn hảo của cả hai bộ phận cùng hoạt động, sự hòa hợp sẽ chiếm ưu thế. Đức Chúa Trời đã tạo ra người nam và người nữ bình đẳng về mọi mặt. Ông đã không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào giữa họ.
 • Hành động theo cách mà trái tim bạn có thể thoát khỏi hận thù. Đừng để trái tim bạn làm tổn thương bất cứ ai. Nếu ai đó mắc phải lỗi lầm hoặc làm điều gì sai trái với bạn, bạn nên lập tức tha thứ cho họ. Đừng oán trách người khác. Đừng nên khiển trách họ, và nếu bạn muốn đưa ra lời khuyên răn, hãy để nó được đưa ra theo cách mà nó sẽ không gây gánh nặng cho người nhận nó. Hãy hướng tất cả những suy nghĩ của bạn về việc mang lại niềm vui cho trái tim.
  • Act in such a way that your heart may be free from hatred. Let not your heart be offended with anyone. If someone commits an error and wrong toward you, you must instantly forgive him. Do not complain of others. Refrain from reprimanding them, and if you wish to give admonition or advice, let it be offered in such a way that it will not burden the bearer. Turn all your thoughts toward bringing joy to hearts.
  • Talk at Home of Mr. and Mrs. Edward B. Kinney, New York, New York (2 December 1912), tr. 453

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa