Wikiquote:Quy định xóa trang

Một trang trong Wikiquote có thể bị xóa do một trong các lý do sau:

 1. Bài viết không tuân thủ theo quyền tác giả. Vì tất cả nội dung ở bộ sưu tập danh ngôn này đều cho phép người đọc tuỳ ý sao chép và sửa đổi văn bản, chúng cần phải được phép tác giả nếu đăng lên nội dung thuộc bản quyền của tác giả đó.
 2. Nhân vật, tổ chức, địa danh... chưa đủ độ nổi bật.
 3. Tên bài viết sai chính tả, hay không theo quy ước về cách đặt tên bài. Nội dung bài bạn viết có thể đã được đưa sang trang khác có tên hợp lệ.
 4. có 2 bài, hay nhiều hơn, nói về cùng một đề tài thì, dần dần, nội dung các bài đó sẽ được chuyển vào 1 bài, các bài còn lại sẽ bị xóa đi hoặc trở thành trang đổi hướng đến bài chính.
 5. Bài viết không phải là bộ sưu tập danh ngôn.
 6. Bài viết bị yêu cầu xóa bởi cộng đồng, có thể là kết quả của biểu quyết xoá bài.
 7. Trang cá nhân bị yêu cầu xóa bởi cộng đồng, do vi phạm quy định về trang cá nhân.

Bài viết

Xóa nhanh

Bài thuộc các diện sau dây có thể được xóa nhanh:

Chung

 • C1. Bài viết mang nội dung vớ vẩn hoặc bao gồm các văn bản hoàn toàn không mạch lạc hoặc sai ngữ pháp, nội dung hoàn toàn không có ý nghĩa
 • C2. Bài viết là một trang thử nghiệm
 • C3. Bài viết:
  • mang nội dung phá hoại
  • mang nội dung lừa bịp trắng trợn
  • được tạo ra do phá hoại di chuyển trang
 • C4. Bài viết mang nội dung của một bài khác đã bị xóa
 • C5. Thành viên bị cấm
 • C6. Bài viết được tạm xóa để:
  • trộn lịch sử
  • di chuyển
  • hoặc xóa theo biểu quyết với kết quả "Xóa"
 • C7. Tác giả duy nhất:
  • yêu cầu xóa
  • tẩy trống
 • C8. Bài viết có liên quan đến bài khác không tồn tại hoặc đã bị xóa:
  • là trang thảo luận của bài không tồn tại
  • là trang con của bài không tồn tại
 • C9. Rõ ràng là quảng cáo
 • C10. Rõ ràng là vi phạm bản quyền
 • C11. Bài viết có nội dung tấn công cá nhân
 • C12. Bài không được dịch: chỉ có ≤ 10 từ tiếng Việt, còn lại là tiếng nước ngoài.

Bài viết

 • BV1. Không ngữ cảnh hoặc thiếu ngữ cảnh cần thiết để người khác xác định đúng chủ thể được nói đến (ví dụ: "Ông ấy là một người vui tính, có một chiếc xe hơi màu xanh lá cây. Ông chuyên gia làm người khác cười.")
 • BV2. Bài viết được chép nguyên văn từ một dự án Wikiquote ngôn ngữ khác sang
 • BV3. Không có nội dung thực (ví dụ, bài viết chỉ gồm các liên kết, thể loại, phần "Xem thêm" và một câu lặp lại tiêu đề)
 • BV4. Bài viết mới được tạo ra có nội dung sao chép từ một bài đã có sẵn

Tập tin

 • TT1. Tập tin dư thừa, không cần thiết (đã có tại Commons...)
 • TT2. Tập tin hỏng, trắng, hoặc là trang mô tả của một tập tin đã có tại Commons
 • TT3. Giấy phép không hợp lý
 • TT4. Thiếu thông tin về giấy phép
 • TT5. Tập tin không tự do, không sử dụng
 • TT6. Thiếu mô tả sử dụng hợp lý
 • TT7. Mô tả sử dụng hợp lý vô lý
 • TT8. Tập tin có phiên bản chất lượng cao hơn tại Commons
 • TT9. Tập tin rõ ràng vi phạm bản quyền
 • TT10. Tập tin đa phương tiện vô dụng
 • TT11. Không có bằng chứng về sự cấp phép

Trang đổi hướng

 • ĐH1. Trang đổi hướng đến một trang không tồn tại
 • ĐH2. Trang đổi hướng lặp (đổi hướng đến chính nó)
 • ĐH3. Đổi hướng từ một không gian tên đến các không gian tên khác mà không phải là Thể loại:, Bản mẫu:, Wikipedia:, Trợ giúp: và Chủ đề:
 • ĐH4. Trang đổi hướng tên sai quá mức so với trang đổi hướng đến (đôi khi các trang đổi hướng tên sai được tạo ra nhằn làm giảm khả năng người dùng gõ tên sai của bài viết mà vẫn đến được vị trí bài viết)

Bản mẫu

 • BM1. Bản mẫu có nội dung hoặc cách trình bày vi phạm quy định của Wikiquote
 • BM2. Bản mẫu không thể được sử dụng hữu ích theo bất kỳ cách nào

Thể loại

 • TL1. Thể loại trống hoặc không cần thiết

Trang thành viên

 • TV1. Thành viên yêu cầu xóa
 • TV2. Tên thành viên chưa đăng ký
 • TV3. Chứa nhiều hình không tự do

Lưu ý:

 • Bảo quản viên cần lưu ý khi xóa nhanh: các thành viên khác nên được nhìn thấy nội dung/lý do đáng xóa trong ô chú thích, để có thể tự kiểm chứng được rằng bài đó đáng xóa.
 • Khi bảo quản viên gặp một bài mà không xác định được có thuộc diện xóa ngay hay không, hãy đưa nó vào Biểu quyết xóa bài, và giải thích tại sao nó khó xử lý, các thành viên khác sẽ thảo luận và quyết định.
 • Các thành viên khác có thể dùng tiêu bản {{xóa}} hoặc {{chờ xóa}} gắn vào các bài thuộc diện trên để đề nghị các quản lý xóa bài. Đối với các bài này, trước khi xóa, bảo quản viên cần kiểm tra lại xem bài có thuộc diện xóa nhanh hay không.
 • Khi thành viên gặp một bài nên xóa nhưng không thuộc diện xóa nhanh, nên xử lý như sau:
  • Bài viết bằng tiếng Việt nhưng không có dấu, treo bảng "Unicode hóa".
  • Bài viết mang nội dung quảng cáo dài quá ô chú thích hiện ra khi xóa. Nếu nội dung có thể giữ nếu được sửa cho hết giọng quảng cáo -> treo biển "bài quảng cáo". Nếu thấy quảng cáo quá trớn có thể đem ngay ra biểu quyết xóa bài.
  • Bài viết chỉ đăng nguyên văn một văn bản (bài hát, pháp luật, y tế, nội dung website khác), treo bảng "vi phạm bản quyền", hoặc "không bách khoa".
  • Bài quá ngắn (≤10 từ) nhưng có nội dung, chẳng hạn :"Nghệ An là một tỉnh của Việt Nam", treo bảng "chất lượng kém".

Xóa do quá hạn tiêu bản

Bài thuộc các diện sau có thể bị xóa không cần biểu quyết:

Xóa theo biểu quyết

Ngoài ra, thành viên có thể đề nghị xóa bài tại Wikiquote:Biểu quyết xóa bàibất cứ lí do gì. Khi đó, cần gắn tiêu bản {{bỏ phiếu xóa}} vào bài để thông báo cho những người quan tâm. Sau 2 tuần đóng góp ý kiến và bỏ phiếu, kết quả của cuộc bỏ phiếu về thay đổi thời gian chờ xóa bài là:

Biểu quyết được thực hiện theo thể thức theo thống nhất tại đây.

Phục hồi

Bảo quản viên có thể khôi phục các trang đã xóa nếu có sự đồng thuận tại Wikiquote:Xem xét xóa. Nếu việc xóa được thực hiện quá tùy tiện, Wikiquote có thể bị mất nội dung hữu ích và các thành viên của cộng đồng có thể cảm thấy rằng đóng góp của họ không được đánh giá cao. Do đó, quyết định xóa vĩnh viễn một bài viết không được xem nhẹ và phải tuân theo quy định. Xem tại đây để biết hướng dẫn về việc phục hồi trang.