Thể loại:Giáo sư đại học

Học giả là những người có nghề nghiệp chính là (hoặc đã) giảng dạy hoặc nghiên cứu tại một trường đại học hoặc cơ sở giáo dục đại học khác.

Thể loại con

Thể loại này gồm 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.