Thể loại:Chiến tranh

  • Chỉ có người chết mới chứng kiến sự kết thúc của chiến tranh. - Platon
 (Nguyên bản: Only the dead have seen the end of war.)

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

K