Tạm dừng hoạt động, có thể đến hết tháng 12, thời gian này tôi chỉ có thể bảo quản, không thể phát triển dự án. Rất xin lỗi mọi người, mong mọi người thông cảm.