Bản mẫu:Đang sửa đổi

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Mục đíchSửa đổi

Bạn có thể sử dụng bản mẫu này để hiển thị thông báo "Người khác đang tích cực sửa đổi phần lớn bài này" vào trang.

Cách sử dụngSửa đổi

Tiêu bản này có hai bộ tham số, tùy chọn.

{{Đang sửa đổi}}

{{Inuse}}
{{Đang sửa đổi|10 phút|tên=~~~}}

{{Inuse|10 phút|name=~~~}}
{{Đang sửa đổi|10 phút|tên=~~~|lúc=~~~~~}}

{{Inuse|10 phút|name=~~~|time=~~~~~}}

Xem thêmSửa đổi