Xenophanes của Colophon (570 - 475 TCN) là một nhà triết học, thần học, nhà thơ, nhà phê bình tôn giáo và xã hội người Hy Lạp. Những hiểu biết về quan điểm của Xenophanes lấy từ những tài liệu thơ con sót lại của ông, tồn tại dưới dạng những lời trích dẫn của những nhà văn Hy Lạp sau này. Các tác phẩm thơ iamb của ông chỉ trích và châm biếm rất nhiều ý tưởng, bao gồm Homer và Hesiod, niềm tin vào Patheon và những vị thần hình người và sự sùng bái thể thao ở Hy Lạp.

Danh ngônSửa đổi

  • Chỉ một người sáng suốt mới hiểu được một người sáng suốt.

Liên kếtSửa đổi

 
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: