Xenophanes của Colophon là một nhà triết học, thần học, nhà thơ, nhà phê bình tôn giáo và xã hội người Hy Lạp.

Xenophanes

Danh ngônSửa đổi

  • Chỉ một người sáng suốt mới hiểu được một người sáng suốt.