William Shakespeare

Nhà thơ và nhà viết kịch Anh (1564–1616)

William Shakespeare là nhà thơ và nhà soạn kịch nổi tiếng người Anh.

Sự nghi ngờ luôn ám ảnh một kẻ tội lỗi.

Câu nói sửa

 • Hãy nghe nhiều người nói, nhưng nói với ít người thôi.
 • Điều gì đã làm thì không thể rút lại được.
 • Sự nghi ngờ luôn ám ảnh một kẻ tội lỗi.
 • Quá tốt thì lại thành ra xấu.
 • Anh ta xấu xa thì cũng do bản chất mà thôi.
 • Trái tim tôi cầu nguyện cho anh ta, mặc dù miệng tôi thì nguyền rủa.
 • Thời gian là quan tòa phán xét mọi kẻ có tội.
 • Không có gì khuyến khích tội ác bằng lòng nhân từ.
 • Những kẻ hay nói ít khi làm tốt.
 • Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm tới ai hết.
 • Cho bạn mượn tiền thường mất cả tiền lẫn tình bạn.

Liên kết ngoài sửa