Wikiquote:Ngôn ngữ sử dụng

(Đổi hướng từ Wikiquote:Babel)
vi Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.

Các tiêu bản như {{User vi}} có thể dùng vào trang cá nhân của bạn để cho các độc giả biết là bạn có thể sử dụng ngôn ngữ nào.

Xem thêm

sửa

Commons:Commons:Babel