Wikiquote là một bộ sưu tập danh ngôn có liên quan đến Wikipedia, được công tác của chính những người đọc từ khắp nơi trên thế giới.

Căn bản sửa

Hướng dẫn sửa

Công cụ sửa

Hỏi thêm sửa

Nếu các mục ở trên chưa trợ giúp được, bạn có thể đặt câu hỏi: