Tiền

một phương tiện trao đổi hàng hoá
In a 1786 James Gillray caricature, the plentiful money bags handed to King George III are contrasted with the beggar whose legs and arms were amputated, in the left corner

CSửa đổi

  • Có tiền mua tiên cũng được.

KSửa đổi

  • Không phải tiền bạc, cũng không phải danh vọng làm cho ta hạnh phúc.

MSửa đổi

  • Một đồng dành được là một đồng kiếm được
  • Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

TSửa đổi

  • Tiền là nguồn gốc của tội lỗi

Liên kếtSửa đổi

Wikipedia có thể loại liên quan