Tiền

một phương tiện trao đổi hàng hoá và dịch vụ
In a 1786 James Gillray caricature, the plentiful money bags handed to King George III are contrasted with the beggar whose legs and arms were amputated, in the left corner
  • Có tiền mua tiên cũng được.
  • Không phải tiền bạc, cũng không phải danh vọng làm cho ta hạnh phúc.
  • Một đồng dành được là một đồng kiếm được
  • Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
  • Tiền là nguồn gốc của tội lỗi

Liên kết

sửa
 
Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan