Thomas Jefferson

Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ (1801–1809); Phó Tổng thống thứ 2 của Hoa Kỳ (1797–1801)

Thomas Jefferson là tổng thống thứ 3 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Thomas Jefferson

Câu nói sửa

  • Trong những hoàn cảnh khác nhau, tình cảm của nhân loại biến ảo vô thường làm sao! Những thứ hôm nay chúng ta thích, thường là những thứ ngày mai chúng ta ghét, những thứ hôm nay chúng ta theo đuổi thường là những thứ ngày mai chúng ta né tránh, những thứ hôm nay chúng ta mong muốn thường là những thứ ngày mai chúng ta sợ hãi, thậm chí là hồn siêu phách lạc.
  • Tình cảm phong phú dĩ nhiên là nguồn suối của đạo đức tốt đẹp, nhưng cũng là nguyên nhân bắt đầu của rất nhiều tai nạn.
  • Thành thực là chương đầu của cuốn sách trí tuệ.
  • Tôi chẳng cảm thấy bị tổn thương nếu hàng xóm của tôi nói rằng có 20 vị chúa hoặc không có vị chúa nào. Nó chẳng tổn hại đến túi tiền của tôi và cũng không làm đau chân tôi"
  • "Tôi không chỉ không viết gì về tôn giáo. Tôi còn hiếm khi cho phép mình nói về nó"}