Thể loại:Quản lý Wikiquote

Viết tắt: CAT:WQ

Đây là một thể loại cấp cao nhất nhằm giúp tổ chức dự án Wikiquote. Các trang dự án và thể loại của trang dự án nên được đưa vào đây.

- Đối với quyền bảo quản viên, xem Wikiquote:Bảo quản viên.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

B