Đây là thể loại gồm các bài viết về các danh nhân, các nhân vật lịch sử, các nhân vật nổi tiếng.

Thể loại con

Thể loại này gồm 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.

N

S

Các trang trong thể loại “Thể loại:Nhân vật”

Thể loại này gồm trang sau.