Thể loại:Hoàng tộc

Những người có cấp bậc hoặc dòng dõi hoàng gia: người phối ngẫu hoàng gia, gồm cả nữ và nam, hoàng tử và công chúa.

Xem thêmSửa đổi

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

Q