Thể loại:Bản mẫu không gian tên chính

Các bản mẫu được sử dụng trong không gian tên chính.

Thể loại con

Thể loại này gồm 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.