Thảo luận Bản mẫu:Chờ xóa

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

[[en:Template:Delete]] </noinclude> cần sửa thành <noinclude> [[en:Template:Delete]] </noinclude>

Quay lại trang “Chờ xóa”.