Tục ngữ Mông Cổ

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là các câu tục ngữ tại Mông Cổ.

Tục ngữ

sửa
  • Càng hoài bão lớn, càng thành đạt to.
  • Cái gì không tìm khi còn mặt trời thì phải làm dưới ánh trăng. Cái gì không làm trong mùa thu, thì mùa đông phải làm bù vất vả.
  • Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn, cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù của ta.
  • Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được.

Liên kết ngoài

sửa