Tất-đạt-đa Cồ-đàm

Siddhārtha Gautama hay Tất-đạt-đa Cồ-đàm, cũng được gọi là Phật Thích-ca Mâu-ni (Shakyamuni Buddha) hay gọi đơn giản là Đức Phật, là một người giác ngộ (trong Phật giáo) và là một đạo sư có thật từng sống vào thời kỳ Ấn Độ cổ đại.

Trích dẩnSửa đổi

 • Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
 • Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
 • Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
 • Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
 • Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
 • Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
 • Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
 • Khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
 • Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
 • Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ
 • Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
 • Lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung
 • Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
 • An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

DuyênSửa đổi

 • Duyên khởi thì sinh, duyên tận thì diệt
 • Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.

KhổSửa đổi

 • Trong hạnh phúc ẩn tiềm đau khổ
 • Hạnh phúc sinh ra trong đau khổ
Đau khổ giấu mình trong hạnh phúc.
 • Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
 • Ở đời thực có khổ đau (Khổ đế), khổ đau cũng có nguyên nhân (Tập đế), khổ đau có thể dập tắt (Diệt đế), và Bát chánh đạo - con đường đưa đến khổ diệt (Đạo đế)
 • Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
 • Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.
 • Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.
 • Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên phải tự sửa đổi chính mình
 • Đa số người đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.
 • Với hận diệt hận thù, đời này không có . Không hận diệt hận thù, là định luật ngàn thu

Thời gianSửa đổi

 • Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi.

Cư xửSửa đổi

 • Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
 • Muốn biết nhân quả kiếp trước của ai, cứ xem cái địa vị sang hèn của người ấy ở kiếp đương thời. Muốn biết nhân quả đời sau của họ thế nào, cứ xem tâm tánh và hành động của họ ở ngay kiếp này
 • Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn , cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân
 • Nói năng đừng châm choc gây tổn thương, đừng khoe tài cán , đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.


Liên kếtSửa đổi