Tú Mỡ (1900-1976) là một nhà thơ trào phúng Việt Nam.

Trích dẫnSửa đổi

 • Bà Tú ơi! Bà Tú ơi
  Té ra bà đã qua đời, thực ư?
  Tôi cứ tưởng nằm mơ quái ác,
  Vùng dậy là tỉnh giấc chiêm bao.
  Tỉnh dậy, nào thấy đâu nào,
  Nào đâu bóng dáng ra vào hôm mai…
  • Bài thơ Khóc người vợ hiền.