Tính nết

loài duy nhất còn sống của tông Hominini, thuộc lớp động vật có vú

Trích dẫnSửa đổi

  • Cái nết đánh chết cái đẹp.
  • Thắng không kiêu, bại không nản.
  • Thất bại là mẹ thành công.