Các câu nói của Robert Frost

  • Nhà ngoại giao là người đàn ông luôn nhớ ngày sinh nhật của phụ nữ nhưng chẳng bao giờ nhớ tuổi của nàng

Liên kết ngoài sửa

 
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: