Các câu nói của Robert Frost

  • Nhà ngoại giao là người đàn ông luôn nhớ ngày sinh nhật của phụ nữ nhưng chẳng bao giờ nhớ tuổi của nàng

Liên kết ngoàiSửa đổi

Wikipedia có bài viết về: