Publilius Syrus là một nhà văn La Mã vào thế kỷ thứ 1 TCN.

Câu nóiSửa đổi

  • Không ai hạnh phúc nếu không nghĩ mình hạnh phúc.
  • Sự đau đớn buộc ngay cả người trong sạch cũng phải nói dối.
  • Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có chiến thắng.
  • Đừng coi là bạn những người sẽ tiết lộ cho thế giới điều riêng tư của anh.