Peter Agre là một nhà sinh học người Mỹ.

Peter Agre

Câu nóiSửa đổi

  • Cách phòng thủ tốt nhất chống lại sự thiếu hiểu biết khoa học là giáo dục, và sớm trong cuộc đời của mỗi nhà khoa học, sự thích thú đầu tiên của đứa trẻ được khuấy động bởi một giáo viên.[1]

Tham KhảoSửa đổi

  1. ^ Peter Agre's speech at the Nobel Banquet, Nobelprize.org, 10 tháng 12 năm 2003