Nguyễn Tuân

nhà văn Việt Nam

Nguyễn Tuân là một nhà văn Việt Nam.

Câu nóiSửa đổi

  • Tôi không thích các nhà phê bình cơ hội chứ không phải tất cả các nhà phê bình và không treo cái biển nào như thế cả. Có những lúc bận hay mệt tôi có treo cái biển “Nguyễn Tuân đi vắng” rồi đóng cửa, còn bình thường lúc nào nhà tôi cũng mở rộng cửa đón bạn bè.[1][2]

Tham KhảoSửa đổi

  1. ^ Trả lời câu hỏi có phải ông không thích các nhà phê bình và từng đề biển "Nguyễn Tuân đi vắng" trước cửa nhà để tránh phải tiếp họ không.
  2. ^ Nhà văn Nguyễn Tuân: “Nhà tôi có gien giang hồ”. Báo Công an Nhân dân (2014-11-11). Truy cập ngày 2014-11-11.