Nguyễn Trãi (chữ Hán: 阮廌, 138019 tháng 9 năm 1442), hiệu là Ức Trai (抑齋) là một trong những nhà chính trị, sử học, nhà thơ, nhà văn nổi tiếng và quan trọng bậc nhất của lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Câu nói của Nguyễn Trãi sửa

Bình Ngô đại cáo sửa

 • Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Thơ Nôm sửa

 • Công danh đã được hợp về nhàn,
  Lành dữ âu chi thế nghị khen.
  Ao cạn vớt bèo cấy muống,
  Đìa thanh phát cỏ ương sen.
  Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc,
  Thuyền chở yên hà nặng vạy then.
  Bui có một lòng trung lẫn hiếu,
  Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen. (Thuật hứng bài 24, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB. Khoa học Xã hội, 1976)

Khác sửa

Câu nói về Nguyễn Trãi sửa

 • Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo (Lê Thánh Tông, trong bài thơ chữ Hán Quân minh thần lương)

(Dịch nghĩa: Tâm hồn Úc Trai trong sáng như sao Khuê buổi sớm hoặc Văn chương Nguyễn Trãi lòng soi sáng)

Liên kết ngoài sửa