Marie Curie

nhà hoá học và vật lý người Pháp gốc Ba Lan (1867–1934)

Marie Skłodowska-Curie là một nhà vật lý và hóa học người Ba Lan-Pháp.

Thiếu nguồn sửa

  • Tôi chỉ luyến tiếc một việc. Ngày tháng quá ngắn, trôi qua quá mau, một người từ trước tới giờ không nhìn ra đã làm được những gì, chỉ có thể nhìn ra nên làm thế nào.
  • Tổ quốc quan trọng hơn sinh mệnh, là cha mẹ của chúng ta, là đất đai của chúng ta.