Louis Pasteur

Louis Pasteur nhà hóa học.

Thiếu nguồnSửa đổi

  • Cơ hội chỉ đến với những tư tưởng có chuẩn bị.