Lord Chesterfield

Philip Stanhope, 4th Earl of Chesterfield.PNG

Thiếu nguồnSửa đổi

  • Đừng để đến ngày mai những việc gì anh có thể làm hôm nay.
  • Khoái cảm là chốc lát, tư thế là nực cười và phí tổn là điều đáng ghét nhất.