Khalil Gibran là một nhà thơ, nhà văn và nghệ sĩ người Liban.

Khalil Gibran

Không nguồn

sửa
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
    Ta được thêm ngày nữa để yêu thương.
    • Nguyễn Nhật Ánh dịch.