Kaliopate Tavola đã là Fiji của Bộ trưởng Bộ ngoại giao từ năm 2000.

Danh ngônSửa đổi

  • Dân chủ là một phương tiện để đạt được mức độ hài lòng cá nhân và tập thể cao hơn, phúc lợi, hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Bản thân nó không phải là kết thúc! Do đó, những người thực hành dân chủ ở Thái Bình Dương nên thực dụng trong cách tiếp cận của họ. Một cách tiếp cận duy tâm và theo chủ nghĩa thuần túy là, tôi tin rằng, đã đặt nhầm chỗ.
    • (Bài phát biểu gửi đến Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương lần thứ 33, ngày 15 tháng 8 năm 2002, Nadi, Fiji) - excerpts.

Liên kết ngoàiSửa đổi

Wikipedia có bài viết về: