Mặt trời mỗi ngày đều mới.

Heraclitus (540-475 TCN) (tiếng Pháp: Heraclistute; phiên âm quốc ngữ: He-ra-cờ-lit) xuất thân trong một gia đình quý tộc ở Ionia, là một nhà triết học duy vật và được coi là ông tổ của phép biện chứng, có những tư tưởng biện chứng được đánh giá là rất sâu sắc, nhưng cách thức thể hiện lại rất phức tạp và khó hiểu, vì vậy ông thường được gọi là nhà triết học tối nghĩa. Hiện nay, tài liệu của ông chỉ còn khoảng 130 đoạn bàn về tự nhiên.

Thiếu nguồnSửa đổi

  • Trong tất cả những người tôi được nghe lý thuyết không một ai có thể hiểu được rằng minh triết là cái gì tách biệt với tất cả.
  • Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.
  • Tất cả những gì biến thiên lại hòa hợp với nhau như dây đàn và thanh âm.
  • Con khỉ đẹp nhất cũng là xấu nhất khi so sánh với nhân loại.
  • Phẩm cách là một vị thần bảo vệ của con người.
  • Trí tuệ chỉ quyết định bởi một việc, chính là tư tưởng giỏi điều khiển mọi thứ.

Liên kết ngoàiSửa đổi

Wikipedia có bài viết về: