George Pell (sinh ngày 8 tháng 6 năm 1941) là một hồng y của Giáo hội Công giáo Rôma.

George Pell (2012)

Trích dẫn Sửa đổi

  • Sống theo giáo huấn về giá trị của đau khổ thực sự thay đổi tất cả, như trong hoàn cảnh của tôi. Tôi tin vào sự quan phòng của Chúa, mặc dù đôi khi không hiểu Chúa đang làm gì. Nhưng tôi luôn tin rằng chính Chúa đứng đàng sau tất cả những gì đang xảy ra.

Liên kết ngoài Sửa đổi

 
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: