Flavius Vegetius Renatus

Publius Flavius Vegetius Renatus là nhà chuyên gia quân sự La Mã.

Danh ngônSửa đổi

  • Ít người sinh ra đã can đảm; rất nhiều trở thành như vậy qua rèn luyện và kỷ luật.
  • Hãy để người yêu hòa bình chuẩn bị cho chiến tranh.
  • Kiên nhẫn là nghệ thuật hy vọng.