Bản mẫu:Trang Chính - Top

Tiếng Anh
(19 800 +)
Tiếng Ba Lan
(14 230 +)
Tiếng Ý
(12 600 +)
Tiếng Đức
(12 000 +)
Tiếng Nga
(6 300 +)
Tiếng Bồ Đào Nha
(6 000 +)
Tiếng Slovakia
(4 800 +)
Tiếng Tây Ban Nha
(4 600 +)
Tiếng Bulharsky
(3 700 +)
Tiếng Bosnia
(3 400 +)