Đây là trang bạn có thể thử thoải mái cách soạn tiêu bản trong Wikiquote. Còn nếu muốn tập soạn bài viết thì nên ghé qua Wikiquote:Chỗ thử. Nội dung trong trang này sẽ được xóa định kỳ. Vài chi tiết về hệ thống tiêu bản ở đây:

  • Có thể định tham biến trong tiêu bản. Mỗi lần cần giá trị của tham biến, dùng cú pháp {{{tham biến}}}, trong đó tham biến là tên tham biến. Khi nhúng tiêu bản vào trang khác, bạn sẽ dùng cú pháp {{thử|tham biến=giá trị}}. Có thể định hơn một tham biến như vậy: {{thử|aaa=giá trị|bbb=Giá Trị|xyz=GIÁ TRỊ}}.
  • Một cách đơn giản hơn tự động đếm các tham biến, để cho bạn không cần đặt tên cho nó. Trong tiêu bản, dùng cú pháp {{{1}}} cho tham biến đầu tiên, {{{2}}} cho tham biến thứ hai, v.v. Khi nhúng tiêu bản vào trang khác, bạn sẽ dùng {{thử|giá trị một|giá trị hai|v.v.}}.

Trang Wikiquote:Tiêu bản có nhiều thông tin hơn về cách tạo ra tiêu bản. Bấm vào đây để bắt đầu THỬ